درچه‌ای (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرچه‌ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر درچه‌ای، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدمهدی درچه‌ای، آخرین فرزند سید مرتضی درچه‌ای از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
جمشید بن قدم‌علی عابدی درچه‌ای اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
سیدمحمدحسین بن سیدنصرالله درچه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و فقیه خطیب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار