دریاذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوده ی بسیار بزرگى از آب را دریا می گویند. از آن در باب هاى طهارت، خمس، حج، تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


حکم آب دریا

[ویرایش]

آب دریا و ماهی هاى آن از مباحات است و فروختن آنها قبل از تملک صحیح نیست. [۱] [۲]

احکام جانوران دریایى

[ویرایش]

۱) بنابر قول مشهور، انواع جانوران دریایى- جز ماهی پولک دار، میگو و پرنده ی دریایى، مانند مرغابى- از حرام گوشتان به شمار مى‌روند. ماهى بى پولک نیز بنا بر مشهور، حرام است. [۳] [۴] [۵] [۶]
۲)در تذکیه پذیر بودن حیوانات حرام گوشت دریایى اختلاف است. [۷]
۳)بنابر قول مشهور سگ و خوک دریایى پاکند. [۸] [۹]
۴)صید جانور دریایى براى محرم ،جایز است. [۱۰]

احکام سفر دریایى

[ویرایش]

۱) سفر دریایى براى تجارت [۱۱] و نیز در حال طوفانى بودن دریا مکروه است. [۱۲]
۲)کسى که نذر کرده پیاده به‌ مکه رود، باید از خشکى برود و با سفر دریایى نذر ،محقق نمى‌ شود. [۱۳]
۳)اموال بدست آمده از کشتى غرق شده در دریا اگر به وسیله ی امواج آب به ساحل افتاده باشد، از آنِ صاحبش است؛ امّا اگر با غوّاصى به دست آمده، بنابر قول برخى، از آنِ غوّاص است. برخى گفته‌اند: اگر صاحب اموال- به جهت یأس از دستیابى به مال خود- از آنها اعراض کرده باشد، از آنِ غوّاص خواهد بود. [۱۴] [۱۵]
۴)کسى که در سفر دریایى مرده است، اگر رساندن او به خشکى ممکن نباشد یا دشوار باشد، پس از تجهیز (غسل دادن، کفن کردن و نماز خواندن بر او) و بستن جسمى سنگین به پایش یا قراردادن وى درون چیزى- مثل خم- که به زیر آب مى‌رود، اورا به دریا مى‌افکنند. [۱۶]

حکم غوّاصى و خمس

[ویرایش]

جواهرى مانند درّ و لؤلؤ که با غواصی در دریا به دست مى‌آید، اگر ارزش آن در حّد یک دینار یا بیشتر باشد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. [۱۷]

حکم ساحل دریا

[ویرایش]

ساحل دریا از انفال به شمار مى‌رود. [۱۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط،ج۳، ص ۲۸۲.    
۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص ۳۴۵.    
۳. مستند الشیعة،ج۱۵، ص ۵۹.    
۴. مستند الشیعة،ج۱۵، ص ۹۴.    
۵. جواهرالکلام،ج۳۶، ص ۲۴۱-۲۴۳.    
۶. جواهرالکلام،ج۳۶، ص ۲۵۰.    
۷. جواهر الکلام،ج۳۶، ص ۲۵۳.    
۸. الحدائق الناضرة،ج۵، ص ۲۱۳-۲۱۴.    
۹. الجواهر الکلام،ج۵، ص ۳۶۸.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۸، ص ۲۹۵.    
۱۱. مستند الشیعة،ج۱۴، ص ۲۶.    
۱۲. العروة الوثقیٰ،ج۴، ص ۳۳۴.    
۱۳. العروة الوثقیٰ،ج۴، ص ۵۲۷.    
۱۴. جواهر الکلام،ج۴۰، ص ۴۰۰.    
۱۵. السرائر،ج۲، ص ۱۹۵.    
۱۶. جواهر الکلام،ج۴، ص ۲۹۲.    
۱۷. جواهر الکلام،ج۱۶، ص ۳۹-۴۰.    
۱۸. جواهر الکلام،ج۱۶، ص۱۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۰۸ تا ۶۰۹‌.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه
جعبه‌ابزار