دستغیب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدستغیب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعبدالحسین دستغیب، از علمای معاصر و از شهدای محراب در انقلاب اسلامی ایران
سیدعبدالعلی دستغیب‌، از اساتید و نویسندگان معاصر ایرانی در زمینه های مختلف علوم انسانی به خصوص هنر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار