دشتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدشتی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد دشتی‌، از علمای شیعه در عصر حاضر
سیدمصطفی حسینی دشتی، از علمای شیعه در عصر حاضر
ذبیح‌الله حکیم الهی دشتی، معروف به ذبیح الله منصوری، از نویسندگان معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار