دشمن آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با دشمن حضرت آدم علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


دشمنی ابلیس

[ویرایش]

دشمنی ابليس و آدم علیه‌السلام با يك‌ديگر:
۱.«... و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ...؛ ... و (در اين هنگام) به آنها گفتيم همگي (به زمین) فرود آئيد در حالي كه بعضي دشمن ديگري خواهيد بود....» بنابراين احتمال كه مخاطب «اهبطوا» آدم علیه‌السلام، حوّا و ابليس باشد، «بعضكم لبعض عدو»، شامل ابليس نيز مى‌شود.
۲. «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ...؛فرمود: (از مقام خويش) فرود آئيد در حالي كه بعضي نسبت به بعض ديگر دشمن خواهيد بود (شیطان دشمن شماست و شما دشمن او) ....»

هشدار درمورد دشمنی ابلیس

[ویرایش]

هشدار خدا به آدم علیه‌السلام درمورد دشمنى ابلیس با او:
۱. «... و ناديهما ربّهما ... إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين؛... و پروردگارشان آنها را ندا داد که ... شيطان براي شما دشمن آشكاري است ؟»
۲. «و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‌• فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك ...؛ آن هنگام كه به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد، همگي سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد (و سجده نكرد).گفتيم: اي آدم اين دشمن تو و همسر تو است....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۳۶.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۴.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۶.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۹۸، برگرفته از مقاله «دشمن آدم علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | دشمنی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار