دلالت تصدیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت تصدیقی به معنی دلالت لفظ بر مراد متکلّم است و به آن دلالت تصدیقی نفسی و دلالت نفسی نیز گفته می‌شود.


تعریف دلالت تصدیقی

[ویرایش]

دلالت لفظ بر مراد متکلم، چه مراد استعمالی و چه مراد جدی، را دلالت تصدیقی می‌گویند.

انواع دلالت تصدیقی

[ویرایش]

در دلالت تصدیقی، متکلم لفظ را به قصد خطور دادن معنا در ذهن مخاطب به کار می برد؛ یعنی قصد دارد با استعمال لفظ، معنایی را به مخاطب تفهیم نماید؛ حال، در صورتی که این معنا مراد جدی متکلم نباشد و فقط مراد استعمالی وی باشد، به آن، دلالت تصدیقی اولی، و اگر مراد جدی وی نیز باشد، به آن، دلالت تصدیقی ثانوی می‌گویند.
[۱] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۲۵.
[۶] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۰۵.
[۷] کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۴۸۶.
[۸] تلخیص الاصول، ملکی، حبیب الله، ص۱۶۵.
[۹] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۲۲۲.
[۱۱] المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۵۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۲۵.
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۱، ص۱۰۳.    
۳. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۴۸.    
۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۵۳۰.    
۵. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۳۲.    
۶. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۰۵.
۷. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۴۸۶.
۸. تلخیص الاصول، ملکی، حبیب الله، ص۱۶۵.
۹. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۲۲۲.
۱۰. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱، ص۹۶.    
۱۱. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۵۹۰.
۱۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۲۰۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۵۷، برگرفته از مقاله «دلالت تصدیقی».    


جعبه ابزار