دلالت ذاتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت ذاتی به معنی دلالت یک شیء بر شیء دیگر بدون نیاز به وضع و اعتبار است.


تعریف دلالت ذاتی

[ویرایش]

دلالت ذاتی، مقابل دلالت وضعی، و به معنای دلالت ذاتی یک شیء بر شیء دیگر است، بدون این که نیاز به وضع واضع داشته باشد، مانند: دلالت اثر بر مؤثر و دود بر آتش.

دیدگاه اصولیون در مورد دلالت ذاتی الفاظ

[ویرایش]

میان اصولی‌ها اختلاف است که آیا دلالت الفاظ بر معانی خود ذاتی است ـ که از آن تعبیر به دلالت ذاتی می شود ـ، یا این که دلالت آن از باب جعل و وضع است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۴۱.    
۲. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۲.    
۳. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج ۱، ص ۲۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۵۹، برگرفته از مقاله «دلالت ذاتی».    


جعبه ابزار