دلالت عینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت عینی به معنی دلالت لفظ بر معنای مساویِ موضوعٌ له است.


تعریف دلالت عینی

[ویرایش]

دلالت عینی، عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مساوی موضوع له، مثل: دلالت لفظ " اثنین "، بر معنای " نصف الاربعة " ( نصف عدد چهار).
بنا بر این، تفاوت مدلول عینی با مطابقی فقط در مفهوم است، وگرنه در مصداق خارجی، هر دو عین یکدیگر هستند.

انواع دلالت لفظی

[ویرایش]

دلالت لفظی، در یک تقسیم بندی، به مطابقی، تضمنی و التزامی و در تقسیم بندی دیگر، به صریحی، اقتضایی، اشاره و عینی تقسیم می شود.
[۱] اصول فقه، رشاد، محمد، ص ۷۳و۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول فقه، رشاد، محمد، ص ۷۳و۷۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۰، برگرفته از مقاله «دلالت عینی».    


جعبه ابزار