دلف بن عبدالعزیز عجلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلف بن عبدالعزیز عجلی اصفهانی، یکی از مشاهیر والیان عهد بنی عبّاس در قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دلف بن عبدالعزیز بن ابی دلف عجلی، معروف به «ابن ابی دُلَف»، یکی از مشاهیر والیان عهد بنی عبّاس است. وی والی اصفهان بوده، سرانجام با قاسم بن مهاه جنگیده، و در سال ۲۶۵ق به قتل رسیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۲، ص۶۵.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۳۶۲.    
۳. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، جمهره انساب العرب، ج۱، ص۳۱۳.    
۴. ابطحی، محمدعلی، تهذیب المقال، ج۳، ص۴۱۵.    
۵. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۴۲۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۴۹.    


جعبه ابزار