دم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه دم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دم (فقه)، خون یا حیوان، جهت قربانی یا کفّاره در حج و دارای کاربرد فقهی
دم، آن یا دم یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه به معنای وقت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار