دنبلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدنبلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

میرزا ابراهیم دنبلی خویی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
عبدالرزاق بیگ دنبلی، متخلص به «مفتون»، از شعرا و فضلا و نویسندگان قرن سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار