دنیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افدنیا: جهان محسوس و مادّی، مقابل آخرت است .


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان دنیا در باب هاى مختلف نظیر اجتهاد و تقلید، طهارت و صلاة سخن گفته‌اند.

احکام دنیا

[ویرایش]


← دنیا و شروط مرجع تقلید


در مرجع تقلید امورى، از جمله اقبال نداشتن به دنیا و حریص نبودن بر آن، شرط است. [۱] برخى این شرط را نپذیرفته و گفته‌اند: روى آوردن به دنیا اگر در حدّى باشد كه عدالت را از بین ببرد، عدم آن، در مرجع تقلید، شرط است. بنابر این، در مرجع تقلید چیزى افزون بر عدالت ،شرط نیست. [۲]

← دنیا و آداب عزاداری


۱)از آداب تشییع جنازه، سخن نگفتن در امور دنیوى است. [۳]
۲) تسلّی دادن بازماندگان میّت و تسکین بخشیدن غم و غصّه ی ناشى از فقدان عزیزشان، با مذمّت كردن دنیا و یادآورى ناپایدارى و معایب آن و نیز ذكر مصائب دنیوى وارد شده بر اولیا ى خدا، مستحب است. [۴] [۵]

← دنیا و نماز


۱)فارغ ساختن دل از دنیا و امور دنیایى هنگام نماز، مستحب است. [۶]
۲) گریه كردن از روى عمد در نماز براى امور دنیایى به قول مشهور- بلكه ادعاى اجماع شده- موجب بطلان آن است. آیا گریه كردن براى امور دنیا مطلقا موجب بطلان است؛ چه با صدا و چه بى صدا و یا تنها در صورت با صدا بودن؟ اختلاف است. مشهور قول دوم است. [۷] [۸]
۳)دعا كردن جهت امور دنیایى، براى خود یا دیگرى در نماز ،جایز است؛ بلكه براى امور دنیا و آخرت در حال سجده و نیز قنوت ،استحباب دارد. [۹] [۱۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷.
۲. التنقیح (الإجتهاد و التقلید، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷.
۳. الألفیة و النفلیة، ص ۱۳۷.
۴. كشف الغطاء،ج ۲، ص ۳۰۲.
۵. تحریر الوسیلة،ج ۱، ص ۹۵.
۶. الألفیة و النفلیة، ص ۱۲۶.
۷. جواهر الکلام،ج ۱۱، ص ۶۹ تا ۷۷.    
۸. مستمسك العروة،ج ۶، ص ۵۷۸ تا ۵۸۰.
۹. كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۰۹.
۱۰. و كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۲۱.


منبع

[ویرایش]
فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۹    


جعبه‌ابزار