دهاقانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهاقانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم میرباقری دهاقانی اصفهانی، سیّدابراهیم میرباقری دهاقانی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
محمدباقر شریعتی دهاقانی اصفهانی، شیخ محمّدباقر شریعتی دهاقانی، عالم فاضل محقّق، در اصفهان
ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی، عالم فاضل و از علمای اواخر دوره قاجاریه
اسداللّه بن نعمت‌اللّه اسماعیلیان دهاقانی اصفهانی، از علما و شعرای معاصر اصفهان و موسس انتشارات اسماعیلیان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار