دهستان بازفت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهستان بازُفت، دهستانی در استان چهارمحال و بختیاری است.


موقعیت جغرافیایی دهستان بازفت

[ویرایش]

دهستان بازفت، در بخش شوراب شهرستان فارسان، در استان چهارمحال و بختیاری، در منطقه کوهستانی زاگرس مرکزی، واقع است.
از شمال به دهستان پشتکوه موگویی، از مشرق به دهستان‌های شوراب و بیرگان و دوآب، از مغرب به شهرستان‌های مسجد سلیمان و ایذه و از جنوب به دهستان میانکوه (شهرستان بروج ن) محدود است.
در قدیم جزو ناحیه گندمان به شمار می‌آمد.
[۱] محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآة البلدان، ج۴، ص۱۹۴۹ـ۱۹۵۱، چاپ عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۸ ش.

سابقاً بازفت جزو بخش اردل از شهرستان شهرکرد بود.

مشخصات طبیعی دهستان بازفت

[ویرایش]

در این دهستان دو رشته کوه با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی امتداد دارد و روستا‌های آن در دره این کوه‌ها در میان جنگل بلوط قرار گرفته است.

← زردکوه بازفت


زردکوه (مرتفع‌‌ترین قله ۲۲۵، ۴ متر) در مشرق آن و قله مافارون، به ارتفاع ۴۵۹، ۳ متر، در مغرب آن واقع شده است.
گردنه زردکوه بازفت را از آبادی چلگرد جدا می‌کند.

← رود بازفت


رود بازفت، در دره عمیقی از اراضی آن، جریان دارد.

← قلعه بارفت


قلعه بازفت در نزدیکی ویرانه‌های شهری قدیم (؟) قرار داشته
[۲] علیقلی بن حسینقلی بختیاری، تاریخ بختیاری، ج۱، ص۵۱، تهران ۱۳۶۱ ش.
که امروز اثری از آن باقی نمانده است.

← مراتع و چشمه و ... بازفت


بازفت دارای مراتع و چشمه‌های فراوان و کوهستان‌های آن از شکارگاه‌های مشهور منطقه است و حیوانات وحشی مانند خرس قهوه‌ای، پلنگ، بزکوهی، قوچ و میش در آن یافت می‌شود.

شغل اهالی دهستان بازفت

[ویرایش]

شغل عمده مردم دامداری است، و به زراعت (آبی و دیم) و باغداری نیز می‌پردازند.

صنایع دستی اهالی دهستان بازفت

[ویرایش]

از صنایع دستی مهم بازفت، می‌توان به ریسندگی و بافندگی الیاف و پارچه بافی اشاره کرد.

← زبان رسمی دهستان بازفت


اهالی بازفت به لری تکلم می‌کنند و شیعه اثنی عشری‌اند.

طوایف دهستان بازفت

[ویرایش]

تیره‌ها و طوایف کوچنده ایل بختیاری از جمله مُوری و بابااحمد در بازفت به سر می‌برند
[۳] اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، ج۱، ص۹۴، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۴] اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، ج۱، ص۱۷۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
و ییلاق آنان در پیرامون مال امیر است.
در دوره رضاشاه برخی از تیره‌های ایل بختیاری، به اجبار، و با دادن تلفات سنگینی، در دهستان بازفت تخته قاپو شدند.
پس از شهریور ۱۳۲۰، دوباره تحرّک (ییلاق و قشلاق) آنان آغاز شد.
[۵] ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش، ج۱، ص۵۲۶.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآة البلدان، چاپ عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۸ ش.
(۲) ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳) ایران، وزارت جهاد سازندگی، واحد آمار و برنامه ریزی، فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان چهارمحال و بختیاری، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴) علی‌قلی بن حسینقلی بختیاری، تاریخ بختیاری، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۵) عباس جعفری، گیتاشناسی ایران، تهران ۱۳۶۸ ش، ج۱.
(۶) حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها)، ج۱۰: استان دهم (اصفهان)، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۷) سازمان جغرافیایی کشور، نقشه عملیات مشترک زمینی شهر کرد، تهران ۱۳۵۲ ش.
(۸) سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های کشور جمهوری اسلامی ایران، ج۷۰: شهرکرد، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۹) اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۰) مرکز آمار ایران، سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده ۱۳۶۶: جمعیت عشایری دهستانها، کل کشور، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۱) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی‌های کشور: شهرستان فارسان، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۱۲) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، نتایج تفصیلی: شهرستان فارسان، تهران ۱۳۶۷ ش

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآة البلدان، ج۴، ص۱۹۴۹ـ۱۹۵۱، چاپ عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۸ ش.
۲. علیقلی بن حسینقلی بختیاری، تاریخ بختیاری، ج۱، ص۵۱، تهران ۱۳۶۱ ش.
۳. اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، ج۱، ص۹۴، تهران ۱۳۶۸ ش.
۴. اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، ج۱، ص۱۷۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
۵. ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش، ج۱، ص۵۲۶.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بازفت»، شماره۲۰۲.    
ایران شناسی

جعبه ابزار