دهکردی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهکردی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

باقر آل‌ابراهیم دهکردی اصفهانی، دکتر باقر آل‌ابراهیم بن ملّا محمّدابراهیم دهکردی، شاعر، ادیب و دانشمند قرن چهاردهم هجری قمری
سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان
محمدابراهیم بن علی‌اکبر دهکردی اصفهانی، از علمای قرن سیزده هجری در اصفهان و از شاگردان سیّدمحمّدباقر شفتی
سیدابوطالب بن آقابزرگ اصفهانی دهکردی، از هنرمندان و خوشنویسان اصفهان
سیدابوالقاسم بن سیدمحمدباقر دهکردی اصفهانی، از اعاظم فقهاء و مدرّسین اصفهان در قرن سیزدهم هجری
محمدحسن سکوت‌علی‌شاه بن محمدابراهیم دهکردی اصفهانی، از عرفای اواخر دوره قاجاریه
احمد بن حاج‌ میرزا زیرک‌زاده دهکردی اصفهانی، از سیاست‌مداران معاصر و موسس دانشگاه تهران
سیداحمد بن محمدباقر نوربخش دهکردی اصفهانی، از متصوفه و ادبای اصفهان در قرن چهارده هجری
حسین روشندل دهکردی اصفهانی، از شعرای قرن چهاردهم هجری
اسفندیار بن مشرف‌الملک شهرکردی دهکردی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار