ده باغچه‌جوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افده باغچه جوق (یا باغچه چوق)، (جمعیت طبق سرشماری ۱۳۶۵ ش، ۵۹۰ تن)، در شش کیلومتری شمال غربی شهر ماکو واقع است.


موقعیت جغرافیایی ده باغچه‌جوق

[ویرایش]

این ده بر سر جاده اصلی ماکو ـ بازرگان واقع است.
[۱] حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج۴، ص۷۶، استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.


آثار طبیعی ده باغچه‌جوق

[ویرایش]

کوه چِرْکین در مغرب و جنوب آن قرار دارد.
چشمه کلیسا در نزدیکی آن است.
[۲] حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج۴، ص۷۶، استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج ۴: استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲) سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ارومیه ۱۳۶۹ ش.
(۳) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، فرهنگ آبادیهای کشور: شهرستان ماکو، تهران ۱۳۶۸ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج۴، ص۷۶، استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.
۲. حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج۴، ص۷۶، استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باغچه‌جوق»، شماره۲۵۵.    


جعبه ابزار