دوری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوری ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
دوری (فقه)، مقابل نزدیکی، از اصطلاحات به کار رفته در فقه در باب‌های صلات، اعتکاف، حج، طلاق و ارث
تعریف دوری، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای شناسایی یک شیء از راه شیء دوم، در حال توقف شناخت دومی بر شناخت اولی

اعلام و اشخاص
بایزید دوری، کاتب المُلک، خوشنویس و شاعر فارسی‌گوی قرن دهم
حفص بن عمر دوری، حَفْص‌ بن عُمر دُوری، از راویان قرائتهای هفت‌ ‌گانه قرآن و محدّث قرن دوم و سوم
عبدالعزیز دوری، از محققین و مؤلفین قرن بیستم میلادی در عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار