دور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدور ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دور (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای توقف وجودی دو چيز بر همديگر
دور (فقه)، به معنای بازگشت چیزی به جای نخست و دارای کاربرد در ابواب فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار