دیلمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیلمی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحسن کوشیار دیلمی، از دانشمندان اخترشناس ، متولد حدود ۳۲۰ و متوای ۴۰۰ قمری
ابوالفتح ناصر بن حسن دیلمی، َبوالْفَتح دِیًلَمی، ناصر بن حسن بن محمد (مه ۴۴۴ق/۱۰۵۲م)، عالم و دولتمرد زبدی یمن و مؤلف کتابی بزرگ در تفسیر
ابوشجاع سلطان‌الدوله پناه‌خسرو دیلمی، پسر بهاءالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
ابوطاهر جلال‌الدوله پیروزخسرو دیلمی، پسر بهاءالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
ابوعلی رکن‌الدوله حسن دیلمی، حسن دیلمی ملقب به رکن‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوعلی پسر بویه (درگذشت ۹۷۶ میلادی) یکی از امرای اولیه آل بویه در ایران و عراق
ابوعلی مشرف‌الدوله حسن دیلمی، حسن دیلمی ملقب به مشرف‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوعلی، از ۱۰۲۱ تا ۱۰۲۵ میلادی، امیر آل بویه در عراق
ابوکالیجار صمصام‌الدوله مرزبان دیلمی، مرزبان دیلمی ملقب به صمصام‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوکالیجار دومین پسر عضدالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
ابوکالیجار عمادالدوله مرزبان دیلمی، بوکالیجار مرزبان پسر سلطان‌الدوله دیلمی (حک‌. ۴۰۰–۴۴۰ ه. ق)، هفتمین تن از پادشاهان دیلمی فارس
ابومحمد حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، از علمای قرن هشتم هجری
ابومنصور عزالدوله بختیار دیلمی، بختیار دیلمی ملقب به عزالدوله و مُکَنّیٰ به ابومنصور، فرزند معزالدوله دیلمی از فرمانروایان آل بویه عراق
ابومنصور مؤیدالدوله دیلمی، مؤیدالدوله دیلمی مُکَنّیٰ به ابومنصور پسر سوم رکن‌الدوله حسن و از امیران آل بویه در ری، همدان و اصفهان
ابونصر بهاءالدوله فیروز دیلمی، سومین پسر عضدالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
ابوالحسین معزالدوله احمد دیلمی، احمد دیلمی ملقب به معزالدوله و مُکَنّیٰ به ابوالحسین فرزند بویه، از امیران بوییان
ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز سلار دیلمی، ابویعلی حمزه بن عبدالعزیز، مشهور به (سلار دیلمی) از فقیهان و اندیشمندان نامدار و برجسته قرن پنجم قمری
قطب‌الدین لاهیجی دیلمی، از علمای بزرگ قرن یازدهم هجری قمری
محمد بن عبدالملک دیلمی، متکلم و صوفی قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار