دیه مغلّظه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیه ی مُغَلَّظَه: دیه ی قتل عمد یا شبه عمد راگویند.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

ازعنوان دیه ی مُغَلَّظَه در باب دیات، به كار رفته است.

حکم مقدار دیه ی مُغَلَّظَه

[ویرایش]

۱)دیه ی قتل عمد در صورت تعیّن دیه، نسبت به دیه ی قتل شبه عمد و خطا در وصف، تغلیظ مى‌یابد . بنابر این، چنانچه دیه ی پرداختى، شتر باشد باید صد شتر كه وارد سال ششم شده باشند پرداخت كند .
۲)برخى، تغلیظ در وصف را در دیه ی قتل شبه عمد، نسبت به قتل خطایی نیز ثابت دانسته‌اند؛ بدین معنا كه در صورت پرداخت شتر، باید ۳۳ نفر ماده ی سه ساله، ۳۳ نفر ماده ی چهار ساله و ۳۴ نفر ماده ی پنج ساله پرداخت كند.
[۲] مهذّب الاحكام،ج ۲۹، ص ۸۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. الخلاف،ج ۵، ص ۲۱۹.    
۲. مهذّب الاحكام،ج ۲۹، ص ۸۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۹۶    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه
جعبه ابزار