ذکاءالملک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذکاءالملک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ذکاءالملک محمدحسین فروغی، متخلص به ادیب و ملقب به فروغی و ذکاءالملک و معروف به میرزافروغی (۱۲۵۵ه. ق) از نویسندگان نامور و روشنفکران عصر خود
محمدباقر ذکاءالملک اصفهانی، میرزامحمّدباقر ذکاءالملک اصفهانی، از ادبای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار