رئیس الطائفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرئیس الطائفه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح در کتب علوم حدیث "رئیس الطائفة" است و در این که مفید چه مقدار از مدح است دانشمندان بیاناتی دارند که ذیلا اشاره می‌شود:
۱- مفید مدح معتد به است؛
۲- مفید توثیق است چون امکان ندارد که طائفه به کسی رجوع کند که اطمینان به تدین و امانت‌داری وی نداشته باشد؛
۳- "رئیس الطائفة" درباره کسی به کار می‌رود که از توثیق بی‌نیاز است و به علت شهرتی که دارد توثیق دون شان و مرتبه او است؛
۴- دلالت بر عدالت شخص متصف به آن می‌کند در صورتی که عدالت را حسن ظاهر بدانیم.
[۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۲۳-۲۲۴.    
۳. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۸-۳۹۹.    
۴. فی علم الرجال مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رئیس الطائفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار