رئیس العلماء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرئیس العلماء، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "رئیس العلماء" است که در قوت متن حدیث دخالت دارد.
[۱] مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، ج۱۲، ص۱۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، ج۱۲، ص۱۴۰.
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رئیس الطائفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار