رئیس برکه جابری رنانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرئیس بَرَکه جابری رِنانی، از زّمره اخیار و صاحبان خیرات در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

رئیس بَرَکه جابری رِنانی، از زّمره اخیار و صاحبان خیرات بوده
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.
ظاهراً در عصر صفویه می‌زیسته و به قول مُعَمَّرین قریه «رهنان» اصفهان (در نزدیکی اصفهان) ساکن رهنان بوده و به «اِسبَرَکِه» شهرت داشته و صاحب املاک و گوسفندان بسیار بوده و بسیار بخشنده و خیرخواه بوده است. خاندان رئیس در رهنان تا اوایل قاجار شهرت و اعتبار و نفوذ داشته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۷۴.    


جعبه ابزار