رئیس هذه الطائفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرئیس هذه الطائفه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح اصطلاح "رئیس هذه الطائفه" است.
امامیه این اصطلاح را درباره کسی به کار می‌برند که به جهت شهرتی که دارد از توثیق بی‌نیاز است و توثیق دون مرتبه او است.
[۱] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۲۳.    
۴. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۸.    
۵. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رئیس هذه الطائفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار