رابطه اندراج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرابطه‌اندراج، از اصطلاحات علم منطق بوده و بیان‌گر شمول مصادیق یک مفهوم بر مصادیق مفهوم دیگر است.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

رابطه‌اندراج، از اصطلاحات علم منطق بوده و بیان‌گر شمول مصادیق یک مفهوم بر مصادیق مفهوم دیگر است.
یکی از اقسام رابطه در قضایای حملیه رابطه‌ اندراج است. رابطه‌اندراج، بیان‌گر دخول مصادیق یک مفهوم جزئی (اعم از جزئی حقیقی و اضافی) در مصادیق یک مفهوم کلی است؛
مانند: «ایرانی آسیایی است»، یعنی ایرانی مندرج در آسیایی است.در این مثال، واژه «است» بیان‌کننده رابطه‌اندراج است.
[۱] خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء۲، ص۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء۲، ص۲۵.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رابطه اندراج»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار