رابطه هوهویت مصداقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرابطه هوهویت مصداقی، از اصطلاحات علم منطق بوده و يکى از اقسام رابطه حملیه می‌باشد.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

رابطه هوهویت مصداقی، از اصطلاحات علم منطق بوده و يکى از اقسام رابطه حملیه می‌باشد.
ادات «است» که رابطه حمليه است در قضیه به اشتراک لفظی به معانی گوناگون به‌کار مي‌رود (و اين علاوه بر معناي اِسناد است که همواره با آن است و بدون آن هيچ حکمی امکان‌پذير نيست) .
يکي از اين معاني، رابطه هوهويت مصداقی است. رابطه هوهويت مصداقى به رابطه‌اى گفته می‌شود که نشان می‌دهد دو لفظی که به حسب مفهوم، مغايرند از لحاظ مصداق، متحدند؛ مانند: «هر ناطقى ضاحک است». واضح است که ناطق و ضاحک مفهوماً مختلف، اما مصداقاً متحدند.
[۱] خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء۲، ص۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء۲، ص۲۵.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رابطه هوهویت مصداقی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۹.    جعبه ابزار