رابغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرابغ وادى‌اى نزدیک جحفه است و از آن در باب حج نام برده‌اند.


مختصات جغرافیایی رابغ

[ویرایش]

رابغ از سمت مدینه به مکّه در فاصله کمى قبل از میقات جُحفه است.

احرام از نابغ

[ویرایش]

احرام باید از میقات یا محاذى آن بسته شود و احرام بستن قبل از میقات جز با نذر صحیح نیست.
از این رو، کسى که از مسیر مدینه به مکّه مى‌رود، نمى‌تواند در رابغ مُحرم شود؛ زیرا رابغ از میقات ها به شمار نمى‌ رود. محاذات آن با میقات جحفه نیز معلوم نیست. احرام از رابغ تنها با نذر بدین جهت که قبل از جحفه واقع شده، صحیح است.
[۴] مناسک حج مراجع، ص۱۱۴.
[۵] مناسک حج مراجع، ص ۱۲۰ م ۲۲۴.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. معجم البلدان، ج۳، ص۱۱.    
۲. الروضة البهیة، ج۲، ص۲۲۱-۲۲۳.    
۳. مسالک الأفهام، ج۲، ص۲۱۸.    
۴. مناسک حج مراجع، ص۱۱۴.
۵. مناسک حج مراجع، ص ۱۲۰ م ۲۲۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۹.    


جعبه ابزار