رافع‌ بن‌ سلمه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرافع‌ بن‌ سلمه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه، نیای خاندان ابی‌الجعد
ابن ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه، نام‌آورترین فرد ابی‌الجعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار