راویان قرائت ابو عمرو زبان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افراویان قرائت ابو عمرو زبان، اسامی و شرح حال راویان قرائت ابوعمرو را می‌گویند.


معرفی راویان

[ویرایش]

راویان قرائت ابوعمرو زبان بن العلاء بن عمار بن عبدالله البصری المازنی (۷۰-۱۵۴ ق)، عبارتند از: احمد بن زید حلوانی ؛ ابی ذهل ؛ یحیی بن مبارک یزیدی ؛ ابوعمرو حفص دوری ؛ ابوشعیب سوسی . دو نفر اخیر راوی با واسطه قرائت ابوعمرو هستند و از دیگران معروف ترند.

معرفی مشهورترین راویان

[ویرایش]


← دوری


دوری (منسوب به الدورة ، ناحیه‌ای در شرق بغداد ): ابوعمرو حفص بن عمرو بن عبدالعزیز ازدی دوری ضریر بغدادی مقرئی (م شوال ۲۴۶ق) است. ابن جزری درباره او می‌نویسد: «ثقة کبیر ضابط».
می‌گویند دوری نخستین کسی است که به جمع آوری قرائات اقدام کرد. گرچه دارقطنی وی را از نظر حدیث ، ضعیف می‌داند، ولی عقیلی و دیگران وی را ثقه و قابل اعتماد معرفی کرده‌اند.

← سوسی


ابوشعیب صالح بن زیادبن عبدالله سوسی (م ۲۶۱ق) ایرانی و از مردم شوش بود.
ابن جزری درباره او می‌گوید: «ضابط، محرر، ثقة» و می‌افزاید: سوسی قرائت را عرضا و سماعا از ابو محمد( یحیی بن مبارک ) یزیدی اخذ کرده و از برجسته‌ترین اصحاب یزیدی است. محدثان درباره او با اختلاف نظر داوری کرده‌اند؛ از آن جمله، نسائی و ابن حبان او را از ثقات شمرده‌اند؛ اما مسلم بن قاسم اندلسی - بدون ارائه ماخذ و مستندی - سوسی را ضعیف قلمداد کرده است.
همچنین زنجانی می‌گوید: سوسی مقرئی استاد قرائت ، ثقه ، ضابط و از برجسته‌ترین اصحاب یزیدی است.
[۲] زنجانی، ابو عبدالله بن نصر الله، ۱۳۰۹ - ۱۳۶۰ق، تاریخ القرآن، ص۱۶۱.
[۳] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۷.
[۴] خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص۱۴۸.
[۷] عمر، احمد مختار، معجم القراءات القرآنیة، ج۱، ص۸۹.
[۹] دمیاطی، احمد بن محمد، - ۱۱۱۷ق، اتحاف فضلاءالبشربالقراءات الاربعة عشر، ص۲۲.
[۱۰] قسطلانی، احمد بن محمد، ۸۵۱ - ۹۲۳ق، لطائف الاشارات لفنون القراءات، ص۱۰۱.
[۱۱] ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۵۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قرائت ابوعمرو زبان .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن جزری، محمد بن محمد، ۷۵۱ - ۸۳۳ق، النشرفی القراءات العشر، ج۱، ص(۱۲۳-۱۳۵).    
۲. زنجانی، ابو عبدالله بن نصر الله، ۱۳۰۹ - ۱۳۶۰ق، تاریخ القرآن، ص۱۶۱.
۳. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۷.
۴. خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص۱۴۸.
۵. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۵۶.    
۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۵۳.    
۷. عمر، احمد مختار، معجم القراءات القرآنیة، ج۱، ص۸۹.
۸. دانی، عثمان بن سعید، ۳۷۱ - ۴۴۴ق، التیسیرفی القراءات السبع، ص۵.    
۹. دمیاطی، احمد بن محمد، - ۱۱۱۷ق، اتحاف فضلاءالبشربالقراءات الاربعة عشر، ص۲۲.
۱۰. قسطلانی، احمد بن محمد، ۸۵۱ - ۹۲۳ق، لطائف الاشارات لفنون القراءات، ص۱۰۱.
۱۱. ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۵۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگنامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «راویان قرائت ابو عمرو زبان».    جعبه ابزار