راویان قرائت یزید بن قعقاع مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افراویان قرائت یزید بن قعقاع مدنی، اسامی و شرح حال راویان قرائت ابن قعقاع را می‌گویند.


معرفی راویان

[ویرایش]

عیسی و ابن جماز را راویان قرائت ابوجعفر یزید بن قعقاع معرفی کرده‌اند.

← عیسی بن وردان


ابوالحارث عیسی بن وردان مدنی حذاء (م ۱۶۰ق) مقرئ حاذق، راوی محقق و ضابطی بوده که قرائت را عرضا از ابوجعفر یزید بن قعقاع و شیبة بن نصاح اخذ و سپس آن را به نافع عرضه کرده است.
ابوعمرو دانی می‌گوید: عیسی از اجله اصحاب نافع و یاران قدیم او بوده و با وی در اسانید روایت و نقل قرائت شریک است.

← ابن جماز


اما سلیمان بن مسلم بن جماز (۱۵۰ق) مقرئی بلندپایه و ضابط است که قرآن را بر ابوجعفر یزید بن قعقاع و شیبة بن نصاح قرائت و سپس قرائت خود را بر نافع عرضه کرده است.
[۲] دمیاطی، احمد بن محمد، - ۱۱۱۷ق، اتحاف فضلاءالبشربالقراءات الاربعة عشر، ص۲۹.
[۳] ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۶۳.
[۴] قسطلانی، احمد بن محمد، ۸۵۱ - ۹۲۳ق، لطائف الاشارات لفنون القراءات، ص۱۰۳.
[۵] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ص(۱۵-۱۶).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قرائت ابن قعقاع .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۵۹.    
۲. دمیاطی، احمد بن محمد، - ۱۱۱۷ق، اتحاف فضلاءالبشربالقراءات الاربعة عشر، ص۲۹.
۳. ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۶۳.
۴. قسطلانی، احمد بن محمد، ۸۵۱ - ۹۲۳ق، لطائف الاشارات لفنون القراءات، ص۱۰۳.
۵. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ص(۱۵-۱۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگنامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «راویان قرائت یزید بن قعقاع مدنی».    جعبه ابزار