ربیع‌الدین بن رفیع‌الدین مستوفی الممالک جابری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افربیع‌الدین بن رفیع‌الدین مستوفی الممالک جابری اصفهانی، از بزرگان خاندان جابری انصاری در اصفهان که مدّتی کلانتر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ربیع‌الدّین بن رفیع‌الدّین مستوفی الممالک جابری، از بزرگان خاندان جابری انصاری در اصفهان است. پس از کشته شدن برادرش میرزا حسین در سال ۱۱۵۸ق به دستور نادرشاه؛ مدّتی کلانتر اصفهان بود. بعد از فوتش منصب کلانتری اصفهان به خاندان حکیم سلمانی (که از سادات موسوی اصفهان هستند) منتقل شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.
[۲] جابری انصاری، میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.
۲. جابری انصاری، میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۱۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۳، ص۳۴.    


جعبه ابزار