رتبه اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحث از رتبه اصول فقه در واقع بحث از جایگاه علم اصول فقه میان علوم اسلامی است.


رتبه اصول فقه در میان سایر علوم

[ویرایش]

منظور از رتبه اصول فقه، جایگاه و موقعیتی است که علم اصول فقه در میان سایر علوم رایج در حوزه های علمی دارد. از آن جایی که اصول فقه علمی است که قواعد آن در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می گیرد و بحث از احکام شرعی در فقه مطرح می گردد، این علم، مقدمه علم فقه به حساب آمده و رتبه و شرافت علم فقه، از آن بالاتر است.. و از آن جا که فهم اصول فقه، متوقف بر دانستن منطق، ادبیات عرب و کلیات علم درایه و رجال است، رتبه آن، از این علوم بالاتر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معالم الدین وملاذالمجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص ۲۸.    
۲. اجود التقریرات، نائینی، محمدحسین، ج ۱، ص ۲-۳.    
۳. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج ۱، ص ۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۸۰، برگرفته از مقاله «رتبه اصول فقه».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه
جعبه ابزار