رجال السنة فی المیزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمدحسن مظفر صاحب کتاب رجالی، با عنوان رجال السنة فی المیزان، می‌باشد.


معرفی اجمالی مؤلف

[ویرایش]

مظفر، محمد حسن بن محمد (۱۳۰۱ - ق ۱۴)، آل مظفر یکی از خاندان‌های مشهور نجف اشرف است که از نیمه قرن دوازدهم هجری در عراق ظهور کرد. این خانواده که ریشه‌های عمیقی در تاریخ علم و ادب و معرفت دارد، به جد اعلای خود، مظفر بن احمد بن علی بن حسین از آل علی قبیله‌ای معروف که امروزه در محله العوالی مدینه منوره سکونت دارند، منسوب هستند. چهره‌های درخشان آل مظفر که هر کدام در فقه و حدیث، و علم و معرفت و ادب و فضیلت جایگاه والایی دارند، فراوان هستند که از آن جمله می‌توان، به شیخ محمدحسن مظفر اشاره کرد. وی صاحب کتاب رجالی، با عنوان رجال السنة فی المیزان، می‌باشد.
[۱] مظفر، محمدحسن، رجال السنة فی المیزان، مقدمه نگار: مرتضی رضوی و عبد الرحمان عبدالله زرعی، قاهره: دار المعلم للطباعة، ۱۳۹۶ ق، ص۱۵۲، اول.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه‌ای در ذکر فتوای علما و شیوخ الازهر در مورد مذهب شیعه و تقریب بین مذاهب اسلامی و نیز زندگی نامه مؤلف به قلم شیخ راضی است.
متن کتاب، شامل مباحثی در حجیت اخبار عامه و مناقشه در اسناد روایات آنها، خصوصا در کتب صحاح سته است. مؤلف، فهرستی از راویان موجود در کتاب‌های صحاح ششگانه اهل سنت را که از طرف علمای آنها در کتاب‌های رجالی مورد جرح و تعدیل واقع شده‌اند، بر اساس ترتیب حروف الفبا، تنظیم و ارائه نموده است.
این کتاب، در مقدمه دلائل الصدق مؤلف، آمده است. سپس سید مرتضی رضوی به عنوان ردی بر کتاب رجال الشیعة فی المیزان عبد الرحمان عبدالله زرعی، اقدام به چاپ آن به طور مستقل نموده است.
محقق تهرانی در الذریعه ، این کتاب را با عنوان الافصاح عن احوال رواة الصحاح و نیز با عنوان رجال الشیخ محمد حسن بن الشیخ محمد فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمدحسن، رجال السنة فی المیزان، مقدمه نگار: مرتضی رضوی و عبد الرحمان عبدالله زرعی، قاهره: دار المعلم للطباعة، ۱۳۹۶ ق، ص۱۵۲، اول.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲، ص۲۵۸، ش ۱۰۵۰.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار