رجب بن احمد قیصری رومی حنفی آمدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمِدی، رجب بن احمد قیصری رومی حنفی (د پس از ۱۰۷۸ق/۱۶۶۷م)، دانشمند مشهور اهل سنّت است.


تولد و وفات

[ویرایش]

در آمِد (دیار بکر) دیده به جهان گشود. برخی او را بروسی، منسوب به بروسه یا بورسه (شهری در ترکیۀ کنونی) می‌دانند. در قیصریه (قیساریه) دانش آموخت و سپس به شهری از توابع ازمیر رفت و بنابر آنچه در پایان کتاب خود جامعُ الازهار آورده، در جامع عتیق آن شهر به وعظ پرداخت و در همین زمان به تألیف کتاب همت گماشت و سرانجام در همان‌جا درگذشت و در دارالحدیث به خاک سپرده شد.

آثـار

[ویرایش]

از آمدی دو کتاب در دست است:
۱. جامع الازهار و لطائف الاخبار، مشتمل بر مواعظ و اخلاق به زبان عربی در ۹۷ یا ۹۹ باب که در ۱۰۶۰ق/۱۶۵۰م از تألیف آن فراغت یافته‌است. نسخه‌های خطی کتعددی از این کتاب موجود است: کتابخانۀ دانشگاه لوس آنجلس، کتابت در تاریخ ۸ محرم ۱۱۸۱ق؛ کتابخانۀ آیت الله مرعشی ( قم)، کتابت در سدۀ ۱۱ق؛ کتابخانۀ دانشگاه الازهر ( قاهره )، کتابت در ۱۱۶۵ق؛ کتابخانۀ اوقاف ( بغداد
۲. الوسیلةُ الاحمدیّة و الذّریعة السّرمدیّة که شرحی است بر کتاب الطّریقة المحمدیّة، نوشتۀ محمد بن پیر علی بِرْکِلی یا برکوی (۹۲۹-۹۸۱ق/۱۵۲۳-۱۵۷۳م). آمدی در ۱۰۷۸ق/۱۶۶۷م از تألیف این کتاب فراغت یافته‌است. این کتاب در ۱۳۱۸ق/۱۹۰۰م در استانبول، در حاشیۀ البریقة المحمودیة چاپ شده‌است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آستان قدس، فهرست، ۶/۵۰۷، ۵۸۲.
(۲) ازهریه، فهرست، ۳/۵۵۵-۵۵۶، ۶۵۰.
(۳) بروسه لی، محمدطاهر، عثمانلی مؤلفلری، ۱/۳۱۴-۳۱۵.
(۴) بغدادی، اسماعیل پاشا، هدیة العارفین، استانبول، ۱۹۵۱م، ۱/۳۶۵-۳۶۶.
(۵) زرکلی، خیرالدین، الاعلام، بیروت، ۱۹۸۴م، ۳/۱۸.
(۶) سرکیس، معجم المطبوعات، ۲/۱۸۰۶-۱۸۰۷.
(۷) طلس، محمداسعد، الکشاف عن المخطوطات، بغداد، ۱۳۷۲ق/۱۹۵۳م، ص۱۳۶.
(۸) کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، بیروت، ۴/۱۵۲.
(۹) مرعشی، خطی، ۷/۱۷۰.
(۱۰) مرکزی و مرکز اسناد، خطی، ۱۱/۱۸۲-۱۸۳

منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «رجب بن احمد آمدی»، ج۲، ص۴۹۸.    


جعبه ابزار