رده:احکام نقود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

د

  • درهم

  • درهم بغلی

  • دینار

  • س

  • ستوق

  • سکه

  • جعبه ابزار