رده:اقتصاددانان اهل ایتالیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

و

  • ویلفردو پارتو

  • جعبه ابزار