رده:برندگان جایزه نوبل اهل سوئد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

گ

  • گونار میردال

  • جعبه ابزار