رده:تحقیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

  • احساس حقارت

  • ت

  • تحقیر بت‌ها (قران)

  • ح

  • حقیر در کلام نبوی

  • جعبه ابزار