ردوا حدیثه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افردوا حدیثه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ ذم و جرح، اصطلاح "ردوا حدیثه" است یعنی حدیث وی نزد علمای حدیث مردود است. این اصطلاح از مرتبه سوم جرح است.
برخی گفته‌اند: از مرتبه چهارم جرح است و شخص متصف به آن ساقط الحدیث است و حدیثش قابل کتابت و استشهاد نیست.
[۱] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۸.
[۲] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۷.
[۳] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۹.
[۴] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۸.
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۷.
۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۹.
۴. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ردوا حدیثه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ ذم راوی
جعبه ابزار