رسالة فی صلاة الجمعة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« رسالة في صلاة الجمعة» تقرير دروس خارج فقه آية الله ميرزا محمد تقی مجلسی ، ازعلماى معاصر اصفهان است كه توسط جناب استاد مرحوم م حمد جواد ذهنی تهرانی ، در سال ۱۳۹۶ هجرى قمرى، به رشته تحرير درآمده است. اين رساله كه به احکام و فروع فقهى مربوط به نمازجمعه پرداخته، در تاريخ ۱۰۹۶ تأليف و به صورت چاپ سنگى منتشر شده است. مقدار صفحات كتاب ۸۷ صفحه مى‌باشد و در پايان فهرستى از عناوين و موضوعات ارائه شده است. اين كتاب در واقع فتاواى مجلسى اصفهانى در باب نماز جمعه و احكام آن است.


درباره مؤلف

[ویرایش]

صاحب حدائق المقربین گفته كه ملا محمد تقى تلميذ ملا عبد اللّٰه شوشتری و شیخ بهاء الدین رحمهما اللّٰه بوده و در علم فقه و تفسیر و حدیث و رجال فائق اهل دهر خويش بود و در زهد و تقوی و عبادت و ورع و ترك دنيا تالى تلو استادش ملا عبد اللّٰه بوده و پيوسته در ايام حيات خود مشغول به رياضيات و مجاهدات و تهذيب اخلاق و عبادات و ترويج أحاديث و سعى در حوائج مؤمنين و هدایت خلق بوده و به يمن همتش احاديث اهل بیت عصمت علیهم السلام انتشار يافت و بنور هدايتش جمع بسيارى هدايت يافتند.
و از براى او مصنفات شريفه نافعه مانند شرح بر من لا يحضره الفقيه به فارسيه و شرح ديگر به عربيه و شرح او بر صحيفه كامله و بر بعض كتاب تهذيب و بر زيارت جامعه و بر حديث همام و حواشى او بر اصول كافى و رساله در افعال حج و رساله در رضاع و اجازات كثيره إلى غير ذلك، و اين بزرگوار مؤيد من عند اللّٰه و استاد علماء و مربّى فضلاء بوده و آثار او در اسلام بسيار است و اگر نباشد از آثار جز نجل جليل و فرزند نبيلش هر آينه كفايت مى‌كند تا چه رسد به ساير علماى ديگر كه تلميذ او بوده‌اند و مصنفات نافعه فائقه‌اش و نشر دادن او صحيفه كامله را در ميان مردم و غير ذلك. مرحوم مجلسى در بحار مى نويسد كه بعد از ائمه معصومین علیهم السلام پدرم سبب و وسيله شد كه من به درجات عاليات و راه‌هاى هدايت رسيدم .

ساختار

[ویرایش]

در اين كتاب با استفاده از آيات و روايات و ساير ادله فقهى به تبيين مسال مربوط به نماز جمعه پرداخته شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

نگارنده در ابتدا به بحث درباره وجوب نماز جمعه پرداخته و آيه مربوط به نماز جمعه و دلالت اين آيه بر وجوب نماز جمعه را بررسى و شبهات مبنى بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت امام معصوم عليه السلام را مطرح و ارزيابى كرده است.
[۱] رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص۴ .

وى در همين زمينه اقوالى از فقهاى شیعه مانند صاحب مدارك و شیخ مرتضی انصاری را به همراه ادله قائلين به شروط وجوب نماز جمعه را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده است. در همين راستا مؤلف به ادله روايى مربوط به وجوب نماز جمعه پرداخته و ادله مطلق بودن وجوب نماز جمعه را از ميان اين روايات استخراج كرده است.
[۲] رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص۱۱ .

وى همچنين به استدلال شهید ثانی درباره وجوب نمازجمعه و شرايط وجوب آن اشاره كرده و مراد از سلطان در روايت زراره را امام معصوم دانسته و وجوب مطلق نماز جمعه را در عصر حضور معصوم عليه السلام و وجوب تخییری و مشروط نماز جمعه را در عصر غيبت دانسته است.
[۳] رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص ۴۷.

در قسمت‌هاى بعدى كتاب كيفيت نماز جمعه از جمله خواندن دو خطبه و وظايف مأمومين در نماز جمعه مورد بحث قرار گرفته و جزئيات و فروع فقهى مساله با توجه به رويكرد مؤلف كه رويكردى روايى و با استناد به اخبار است، بررسى شده است.
[۴] رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص ۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص۴ .
۲. رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص۱۱ .
۳. رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص ۴۷.
۴. رسالة في صلاة الجمعة، محمد تقى مجلسى، ج۱، ص ۷۳.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار