رسالة فی وجوب صلاة الجمعة‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسالة فی وجوب صلاة الجمعة تالیف محمد باقر بن محمد حسینی مرعشی استرآبادی مشهور به میرداماد از علمای شیعه در آغاز قرن یازدهم هجری و متوفای سال ۱۰۴۰ هجری قمری. فیلسوف، حکیم، متکلم، ریاضی دان، فقیه، اصولی و دانشمند بزرگ زمان خود بود.


شیوه نگارش

[ویرایش]

علامه میرداماد در این رساله با دقت نظر و ژرف اندیشی که در علوم عقلی به کار می‌برد به کنکاش و بحث علمی در علم فقه که از علوم نقلی می‌باشد، به نگارش پرداخته و توانایی و مهارت خود را در هر دو عرصه به اثبات رسانده است. البته ایشان در این کتاب از اصطلاحات پیچیده و مشکل که در علوم عقلی به کار می‌برد، استفاده نکرده و با سبکی روان و رائج در علم فقه به نگارش پرداخته است. این رساله به سبک فقه استدلالی نیست و بیشتر به بیان فتوا و نظر فقهی مؤلف در مورد نماز جمعه پرداخته است.

ارزش و اعتبار کتاب

[ویرایش]

این کتاب منبعی خوب برای آشنایی با نظریات فقهی علامه میرداماد در مباحث نماز جمعه می‌باشد. وی از علمای بزرگ شیعه می‌باشد که در علوم و فنون مختلف صاحب نظر و اندیشمندی توانا می‌باشد.

انگیزه نگارش

[ویرایش]

علامه میرداماد در مقدمه کتاب می‌فرماید: «و سالت من قراح الحق، صراح القول فی ذلک سائلا ایای ملتمسا منی و مقترحا علی ان اثبت الیک ما کتب علیکم فی الدین المبین و شرع لکم فی الشرع المستبین علی ما هو اصح روایة و الاقوی دلیلا و الاقوم سبیلا لدنی؟؟ و علیه الاعتماد و به الاعتداد فی الفتوی عقدی».
یعنی از روی قریحه حق طلبی و صراحت سخن از من درخواست نمودی و به من پیشنهاد کردی تا رساله‌ای درباره حکم نماز جمعه در دین مبین و شرع مقدس اسلام برای تو بنویسم. بنابر آنچه از نظر روایت صحیح تر و از نظر دلیل محکم تر و از نظر استدلال، من به آن اعتماد و توجه دارم و به آن فتوا می‌دهم.

مباحث کتاب

[ویرایش]

این کتاب رساله‌ای مختصر در بحث وجوب نماز جمعه می‌باشد.
علامه میرداماد در این کتاب نظریه مشهور را که وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت می‌باشد را اثبات نموده‌اند. این کتاب در دو صفحه می‌باشد.

تاریخ نگارش نسخه

[ویرایش]

نسخه‌ای که در این برنامه از آن استفاده شده نگارنده آن محمد سمنانی و تاریخ نگارش آن سال ۱۳۱۱ هجری قمری می‌باشد.

نسخه حاضر

[ویرایش]

نسخه‌ای که در این برنامه از آن استفاده شده، ناشر آن سید جمال الدین میرداماد ، تاریخ نشر سال ۱۳۹۷ هجری قمری، در یک جلد، در قطع وزیری و چاپ اول می‌باشد. این کتاب به همراه دوازده رساله دیگر از مؤلف به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی
جعبه ابزار