رشیدالدّین فضل‌الله همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواجه رشید الدین فضل الله بن عماد الدوله ابوالخیر بن موفق الدوله عالی همدانی دانشمند، سیاستمدار و مورخ و شاعر شیعی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه رشید الدین فضل الله بن عماد الدوله ابوالخیر بن موفق الدوله عالی همدانی دانشمند، سیاستمدار و مورخ و شاعر شیعی بین سالهای ۶۳۸ تا ۶۴۵ ق در همدان به دنیا آمد. وی یکی از شخصیت‌های پرتوان و برجسته‌ای است که تاریخ ایران پس از اسلام به خود دیده است. خواجه به شهادت آثاری که از او به جای مانده سیاستمداری خدوم برای مردم و مملکت خود بوده و گذشته از آن در عصر خود به کلیه دانش‌های فنی موجود در حرفه‌های پزشکی ایران و هند و یونان دست یافته است وی همچنین مورخی نکته سنج و دقیق و خبیر و عالمی آینده نگر به شمار می‌آید.
خواجه از دانشمندان چین و تبت و ایغور و فرنگ و عرب که در ایران به سر می‌بردند اطلاعات جامعی به دست آورد. او بی مبالغه مردی دانشمند و ادیب و مورخ بود و به علوم عمده روزگار و از جمله گیاه شناسی و ریاضی و هیئت و دانش‌های دینی چون کلام و نیز کارهای دیوانی آشنایی تام داشت.

آثار

[ویرایش]

از خواجه رشید الدین کتب و آثار متعددی به جای مانده‌اند که از آن میان میتوان به لطائف الحقائق، جامع التواریخ، السلطانیه، مفتاح التفاسیر، تاریخ غازان، تقسیم الموجودات، التوضیحات، جامع رشیدی، جوابات المسائل الکلامیه و دیوان شعر وی اشاره کرد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تاریخ مبارک غازانی (کتاب)

منبع

[ویرایش]
نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار