رضی‌الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضی‌الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

رضی‌الدین آبی، رضیّ‌الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی حسینی آبی، (د ۶۵۴ق/۱۲۵۶م) فقیه و محدث امامی
رضی الدین استرآبادی، معروف به شیخ رضی و ملقب به نجم الائمه از مفاخر دانشمندان شیعه در عرصه ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت
رضی‌الدین حافظ برسی، عارف و عالم شیعی قرن هشتم و نهم
رضی الدین حلی، از فقهای نامدار شیعه
رضی الدین سید بن طاوس، سید رضی الدین، علی بن موسی بن جعفر بن طاووس، از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد (علیهماالسلام)
رضی الدین محمد باقی، از مشایخ بزرگ نقشبندیه و از مروّجان این طریقه در هندوستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار