رفاعی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرفاعی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن علی رفاعی، رِفاعی، احمد بن علی‌ بن احمد، کنیه اش ابوالعباس، معروف به ابن‌ رفاعی، از عرفای شافعی قرن ششم و مؤسس طریقت رفاعیه
عبدالجبار رفاعی، عبدالجبار رفاعی از محققین و مؤلفین معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار