رفیعی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرفیعی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید میرمحمدباقر رفیعی، از بزرگان و علمای ایران در قرن سیزدهم هجری
سید میررفیع رفیعی، عالم و پزشک نامدار ایران در قرن سیزدهم هجری
سیدابوالحسن رفیعی قزوینی، معروف به علامه رفیعی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم قمری
علی رفیعی، از علمای معاصر شیعه
ابوالقاسم بن محمدحسین رفیعی مهرآبادی اردستانی، نویسنده و مورّخ قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار