رقطا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرقطاء -به فتح راء و سکون قاف- نام مکاني در مکه که نزديک مسجد الحرام مي باشد.از آن به مناسبت در باب حج نام برده‌اند.


معناي رَقْطاء

[ویرایش]

رقطاء- که مدعا -به فتح ميم و کسر- دال نيز ناميده شده نام مکانى در مکّه و به گفته برخى، نزديک‌تر از «ردم» (مکانى در مکه) به مسجدالحرام است. بنابر اين، رقطاء محلى داخل مکه است. برخى آن را موضعى نزديک ابطح؛ سر دو راهى‌اى دانسته‌اند که راهى به کوه منتهى مى‌شود و راه ديگر مسير عمومى است. دراين صورت رقطاء خارج از مکه قدیم خواهد بود؛ هرچند با توسعه شهر مکه، امروزه در محدوده شهر قرار گرفته است.

احکام رَقْطا

[ویرایش]


← تلبيه در رَقْطاء


در وجوب همزمانى تلبیه با نیت احرام يا جواز تأخير آن از نیت اختلاف است. بنابر قول دوم، در اينکه تأخير تلبيه از میقات جایز است يا نه، اختلاف مى‌ باشد. بنابر قول نخست، برخى گفته‌اند: افضل براى کسى که از مکه محرم شده، تأخیر تلبیه تا رقطاء است. بعضى ميان محرم سواره و پیاده تفصيل داده و تأخير تلبيه تا رقطاء را تنها براى سواره مستحب دانسته ‌اند.البته بنابر اينکه رقطاء داخل مکه باشد، در محدوده میقات خواهد بود و تأخير تلبيه تا آن جا، نزد همه کسانى که قائل به عدم وجوب همزمانى تلبيه با نيّت اند، جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، ج۲، ص۴۱ واژه «رقط»    .
۲. روضة المتقین، ج۴، ص۳۵۶-۳۵۷    .
۳. من لایحضره الفقیه، ج۲، ص ۳۲۰.    
۴. تهذیب الأحکام، ج۵، ص۱۶۸.    
۵. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۳۱۰- ۳۱۲.    
۶. جواهرالکلام، ج۱۸، ص۲۱۹-۲۲۲.    
۷. جواهرالکلام، ج۱۸، ص۲۸۳-۲۸۴.    
۸. العروة الوثقی‌، ج۴، ص۶۶۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۲۴-۱۲۵.    


جعبه ابزار