رنگ جوانه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرنگ جوانه همه‌ گیاهان و درختان سبز رنگ است.


رویش جوانه‌های سبز

[ویرایش]

رویش جوانه‌ها به رنگ سبز، از آیات الهی :
•«وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبـا متراکبـا ومن النخل من طـلعها قنوان دانیة وجنـت من اعناب والزیتون والرمان مشتبهـا وغیر متشـبه انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذلکم لایـت لقوم یؤمنونو اوست كه از آسمان آبى (به صورت باران و برف و تگرگ) فرو فرستاد، پس به وسیله آن گیاه همه چیز را (روییدنى همه بذرها را از زیر خاک) بیرون آوردیم، آن گاه از آن جوانه و ساقه‌اى سرسبز درآوردیم كه از آن دانه‌هاى متراكم و روى هم چیده (حبوبات) را بیرون مى‌آوریم، و از درخت خرما از شكوفه آن خوشه‌هایى است نزدیك به هم و نیز باغ‌هایى از درختان انگور و (همچنین درختان) زیتون و انار شبیه به هم و بى‌شباهت به هم را (بیرون مى‌آوریم)، هنگامى كه میوه مى‌دهد به میوه و طرز رسیدن آن بنگرید؛ به یقین در آنها نشانه‌هایى (از توحید و قدرت و حکمت او) است براى گروهى كه ایمان مى‌آورند.»
خضر به معناى اخضر (سبز) و گویا مخفف خاضر است، و تراكب حب انعقاد بعضى بر بالاى بعضى دیگر است، نظیر خوشه گندم كه در آن دانه‌ها روى هم قرار دارد، و طلع به معناى اولین مرحله ظهور خرما بر شاخه‌هاى نخل است، و قنوان جمع قنو و به معناى عذق به كسر عین است كه خوشه خرما را گویند، و دانیة به معناى نزدیك و مشتبه و غیر متشابه به معناى هم شكل و مخالف در شكل نوعى است، و ینع میوه، رسیدن و پخته شدن آن را گویند. خداى تعالى در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایى را كه به دست قدرت خود آفریده خاطرنشان ساخته تا آنان كه داراى عقل و بصیرت‌اند در خلقت آنها نظر كرده و بدین وسیله به توحید خداى تعالى راه یابند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۹۹.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۷، ص۴۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۸۰، برگرفته از مقاله «رنگ جوانه».    


رده‌های این صفحه : زراعت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار