روایة الثقة عن اشیاخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایه الثقه عن اشیاخه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از اسباب مدح روای می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از امارات مدح "روایة الثقة عن اشیاخه" است. در این باره گفته شده است: اگر علم حاصل شود که
۱- در بین شیوخ راوی، ثقه وجود دارد ظاهراً موجب صحت روایت می‌شود.
۲- شیوخ راوی از مشایخ اجازه هستند و یا در بین آن‌ها مشایخ اجازه هست که در این صورت نیز موجب صحت روایت می‌گردد؛
۳- شیوخ همگی شبیه به شیخ اجازه و یا برخی از آن‌ها شبیه به شیخ اجازه، مانند شیخ الطائفه باشند نیز ظاهرا موجب صحت روایت می‌شود چون اضافه مفید عموم است.
در غیر این صورت‌ها، روایت، در نهایت قوت خواهد بود، گر چه احتمال صحت نیز در آن وجود دارد چون بعید است که هیچ یک از شیوخ راوی ثقه، جلیل، یا ثقه نباشند.
همینطور است اصطلاح روایت الجلیل عن اشیاخه
[۱] علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۸۱.
[۲] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۹.
[۳] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۸۱.
۲. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۹.
۳. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۵۳.
۴. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۷۵.    
۵. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «روایه الثقه عن اشیاخه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار