روایت مجهول العداله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایت مجهول العداله، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث منقول توسط راوی مجهول العداله گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث تعابیری هم چون مجهول العداله، مجهول الحال و مجهول الفسق دارند که ظاهراً مراد از همه این الفاظ یک معنا است یعنی وضعیت و حال راوی متصف به آن از جهت عدالت و فسق مشخص نیست.
اگر دو نفر یا بیشتر از راویی روایت کردند ولی آن راوی توثیق نشده باشد به آن مجهول الحال گویند چون مجهول العین بودنش با روایت دو نفر و یا بیشتر از وی برطرف شده است ولی چون توثیق نشده است مجهول الحال بودن او سر جای خود باقی مانده است.
برخی در این باره گفته‌اند: نمی‌توان حکم به فسق مجهول الحال کرد.

اقسام مجهول‌العداله

[ویرایش]

مجهول العداله امکان دارد مجهول العداله باطنی باشد که از آن به مستور نیز تعبیر شده است یعنی در واقع مشخص نیست که این فرد عادل است یا عادل نیست ولی به ظاهر عادل است و امکان دارد مجهول العداله ظاهری و باطنی باشد یعنی کسی او را توثیق نکرده است و مشخص نیست که در واقع نیز عادل است یا خیر در مورد این که اگر روایتی را مجهول العداله نقل کرد پذیرفته است یا خیر سه قول است:
۱- روایت مجهول العدالة ظاهری و باطنی پذیرفته است.
۲- روایت مجهول العدالة ظاهری و باطنی مطلقا پذیرفته نیست.
۳- اگر در بین روایاتی که از مجهول العداله روایت کرده‌اند راوی باشد که از غیر عدل روایت نمی‌کند روایت مجهول العداله پذیرفته است ولی اگر در بین آنان چنین فردی نباشد روایت او پذیرفته نیست.
و اما روایت مستور به نظر بعضی از کسانی که خبر مجهول العداله را حجت نمی‌دانند معتبر است.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از روایت مجهول العدالة به خبر مجهول الفسق، حدیث مجهول الفسق، روایت مجهول الفسق، خبر مجهول الحال و روایت مجهول الحال نیز تعبیر شده است.
[۲] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۱۵.
[۴] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۶۱.
[۵] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۴۶.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۳۱۰.    
۲. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۱۵.
۳. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۸۴.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۶۱.
۵. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۴۶.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۱.
۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۸۸.    
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۸۱.    
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۸۴.    
۱۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۳۴.    
۱۱. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۳۹.    
۱۲. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۵۴.    
۱۳. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۷۶.    
۱۴. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «روایت مجهول العداله»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار